Pro fanoušky netradičních výzev jsme připravili podporu nových cílů výzev. Nově lze na webu založit výzvu, kde je za úkol provést co největší počet opakování daného cíle vzdálenosti nebo převýšení.

Jako příklad lze uvést novou výzvu Dubnová čtyřka s Night Run, kde se stane vítězem uživatel, který nejvíce krát za měsíc zaznamená aktivitu o délce alespoň 4 km. Vše funguje tak, že se započítá každá aktivita pouze jedenkrát, pokud je splněna podmínka minimální vzdálenosti. Takže pokud zaběhnete jednou aktivitou 4 km nebo 20 km, získáte jeden bod do opakování.


Další nově podporovaným typem výzvy je kdo první zdolá definovanou vzdálenost. Pořadí vítězů v této výzvě se skládá podle dosažení této mety. Pokud si vytvoříte např. výzvu o délce 100 km, tak budou uživatel seřazeny podle toho, kdo nejdříve této vzdálenosti dosáhnul.


Napadá vás nějaká zajímavá výzva? Vytvořte si vlastní individuální výzvu a pozvěte do ní své přátele.