Jak si vytvořit uživatelskou výzvu?

Návod na vytvoření uživatelské výzvy

Nosíte v hlavě nápad na jedinečnou sportovní výzvu, kterou byste chtěli uskutečnit? PhotonHero vám tuto možnost zcela zdarma nabízí. Vytvořte si vlastní výzvu, pozvěte své známé, kamarády nebo kolegy z práce a pusťte se do vzájemného soupeření. Dnes vám popíšeme, jak se vlastní výzvy vytváří a jaké jedinečné možnosti zde můžete nastavit.

Jak začít?

Pro vytvoření vlastní výzvy je nutné se nejdříve na webu registrovat a následně se přihlásit. Vlastní výzvu můžete vytvořit na odkazu https://www.photonhero.cz/Challenge/Create

1.     Vyplňte název výzvy – délka není omezena, ale čím kratší a stručnější název bude, tak bude pro uživatele výzva zajímavější.


2.     Do pole popis vyplňte všechny údaje o tom, co je např. cílem výzvy.


3.     Definujte začátek a konec výzvy. Délka výzvy není omezená, může trvat jeden den, ale klidně 1 rok a déle.


4.     Nahrání úvodní fotografie zvýší atraktivnost vaší výzvy. Doporučujeme nahrávat fotografie ve standardních poměrech 16:9/ 4:3. Ideální rozlišení je 1920x1080. Velikost fotografie by neměla být vyšší než 1 MB. V případě, že nezvolíte žádnou fotku, bude u výzvy použita výchozí fotografie.


5.     Vydefinujte 1 až 4 sporty, jejichž aktivity se budou ve výzvě započítávat do plnění.


6.     Vyberte správný cíl výzvy


Vzdálenost – kdo zdolá nejvíce km bude ve výzvě na prvním místě. Pokud chcete, aby byla výzva při vyhodnocení označena jako splněná/nesplněná, definujete v kroku limity výzvy celkovou vzdálenost. Příkladem může být výzva, kdo za rok najezdí na kole nejvíce km nebo kdo ujede celkovou vzdálenost 1000 km.


Převýšení – kdo nastoupá nejvíce výškových metrů bude ve výzvě na prvním místě. Pokud chcete, aby byla výzva při vyhodnocení označena jako splněná/nesplněná, definujete v kroku limity výzvy celkové převýšení. Příkladem může být výzva kdo za rok nastoupá nejvíce výškových metrů, nebo kdo nastoupá přesně definované převýšení, např. výšku hory Mount Everest.


Doba aktivit – kdo stráví aktivitami nejdelší čas bude ve výzvě na prvním místě. Pokud chcete, aby byla výzva při vyhodnocení označena jako splněná/nesplněná, definujete v kroku limity výzvy celkovou dobu (čas). Příkladem může být výzva kdo za měsíc stráví nejvíce času definovanou sportovní aktivitou.


Počet aktivit o definované vzdálenosti – zvítězí ten kdo nejvícekrát zopakuje aktivitu o definované vzdálenosti. Vzdálenost se určuje jako minimální vzdálenost aktivity v km. Příkladem může být výzva uběhni za jeden měsíc co nejvíce aktivit o délce 10 km. Pokud uživatel uběhne 10 km a více je mu započítáno jedno opakování této vzdálenosti.


Počet aktivit o definovaném převýšení – zvítězí ten kdo nejvícekrát zopakuje aktivitu o definovaném převýšení. Převýšení se určuje jako minimální převýšení aktivity v metrech.  Příkladem může být výzva uběhni za jeden měsíc co nejvíce aktivit o převýšení alespoň 100 m.


Kdo nejrychleji překoná vzdálenost – zvítězí ten kdo bude mít na definované vzdálenosti nejrychlejší čas. Vzdálenost, kterou je nutné dosáhnout jednou aktivitu lze nastavit od 1 až po 100 km. Příkladem může být, kdo nejrychleji uběhne vzdálenost maratonu.


Kdo první zdolá definovanou vzdálenost – vítězem se stává uživatel, který jako první dosáhne definované vzdálenosti svými aktivitami. Výsledek udává datum zdolání a počet dnů nutných ke zdolání celkové vzdálenosti. Příkladem může být výzva kdo první uběhne vzdálenost např. z ČR k moři do Chorvatska.


7.     Vyberte správné vyhodnocení výzvy


Jednotlivci – výsledkový žebříček je poskládán podle individuálních výsledků jednotlivých uživatelů.


Muži vs. Ženy – výsledkem je porovnání součtu všech aktivit žen proti aktivitám mužů.


Podle věku – výsledky výzvy jsou seřazeny podle věkových skupin uživatelů. Věk je pro účast ve výzvě nutno vyplnit v uživatelském profilu.  Věkové skupiny jsou následující 0-9 let, 10-19 let, 20-29 let, 30-39 let, 40-49 let, 50-50 let, 60-69 let, 70 a více let.


Podle hmotnosti – výsledky výzvy jsou seřazeny podle hmotnosti uživatelů na definované skupiny. Hmotnost je pro účast ve výzvě nutno vyplnit v uživatelském profilu. Hmotností skupiny jsou následující 0-39 kg, 40-49 kg, 50-59 kg, 60-69 kg, 70-79 kg, 80-89 kg, 90-99 kg, 100-109 kg, 110-119 kg, 120-129 kg, 130 a více kg.


Podle týmu – výsledky výzvy jsou seřazeny podle týmů. Aktivity všech uživatelů každého týmu jsou sečteny a prezentovány jako celek za tým. Příslušnost k týmu se vyplňuje v uživatelském profilu. Pokud je uživatel ve více týmech najednou, jeho aktivity se započítávají do všech týmů stejným podílem, tj. jeden uživatel může v jedné výzvě soupeřit současně za více týmů.


Podle oblasti – výsledky výzvy jsou seřazeny podle definovaných oblastí (ČR, SR, Morava, Čechy a některá velká města). Uživatelé musí mít ve svém profilu vyplněnu příslušnost k některé oblasti. Pokud je uživatel ve více oblastech, pak se mu jeho aktivity ve výzvě započítávají do všech oblastí – tj. soupeří rovnou za více oblastí.


8.     Definujte limity pro splnění výzvy


Celková vzdálenost, převýšení, doba – pokud nevyplníte, pak se výzva nevyhodnocuje jako splněna/nesplněna, ale pouze se zobrazí pořadí uživatelů. V případě vyplnění některého z údajů se pak uživatelům postupně zobrazují zbývající hodnoty do splnění výzvy.


Minimální vzdálenost, převýšení, doba, tempo aktivity – pokud vyplníte nějakou hodnotu, pak musí toto pravidlo splňovat zaznamenaná aktivita. Pokud aktivita nesplňuje některý údaj, pak není započítána do výzvy. Pokud necháte hodnoty ve výchozím stavu, budou započítány všechny zaznamenané aktivity bez rozdílu. Příkladem může být nastavení, kdy požadujete, aby každá započítaná aktivita měla alespoň 5 km a tempo bylo 6 min/km a rychlejší. Pokud by uživatel zaznamenal aktivitu o délce 5 km, ale tempo bylo 6:30 min/km, nebude daná aktivita ve výzvě započtena.


9.       Po stisku zeleného tlačítka vytvořit je výzva ihned vytvořena a uživateli, který ji vytvořil je automaticky přidělena účast.

 Jak a kdy jsou výzvy vyhodnoceny?


Do každé výzvy se lze přidat i zpětně. V okamžiku přidání se do výzvy se vám započítají všechny aktivity, které splňují podmínky a byly v období od začátku výzvy do současnosti zaznamenány.

Pokud do běžící výzvy nahráváte zpětně aktivity, je nutné se pro přepočítání všech aktivit od výzvy odhlásit a znovu přihlásit.


Výzvy automaticky vyhodnocuje náš systém a posílá všem uživatelům informační email s jejich umístěním a podrobnými statistikami. Každá výzva se automaticky vyhodnotí vždy 3 následující den po datu ukončení výzvy ve 02:00. Tím vám dáváme dostatek času pro nahrání zapomenutých aktivity, tak abyste měli všechny aktivity při vyhodnocení online a započteny.


Pokud při vytváření výzvy uděláte chybu, uživatelskou editaci zatím nepodporujeme, ale můžete nás kontaktovat na tomas@photonhero.cz a rádi údaje upravíme.


Nyní vám nic nebrání tomu si vytvořit svoji vlastní výzvu.